Garden Tiger Moth photographed by Gabor Pozsgai ©This site is no longer being updated.

We have retained it as a reference for future research.

Further information

 

Publikace

Tagged:  

Zde jsou průbežně zveřejňovány vybrané publikace z výzkumu GILDED (především s účastí českých spoluautorů).

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (2013). Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries. Pp 400-409 in Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2013. Brno: Mendelova univerita. ke stažení zde

 

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E. (2013). It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic. Pp 79-83 in Global change and resilience. From impacts to responses. Proceedings of the 3rd annual Global change and resilience conference. Brno: Centrum výzkumu globální změny AV ČR. ke stažení zde

Vávra, J. (2013). The role of institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries. Pp. 299-311 in Social and environmental dimensions of sustainable development: Alternative models in Central and Eastern Europe. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung. ke stažení zde  

Fischer, A., Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Vávra, J., Kriel, A., Lapka, M., Megyesi, B. (2012). Climate change? No, wise resource use is the issue: Social representations of energy, climate change and the future. Environmental Policy and Governance 22 (3), s. 161-176. doi: 10.1002/eet.1585

Lapka, M., Vávra, J. (2011). Regional perception of global challenges in five EU countries: Economic crisis, environment and technology. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Inproforum "Globální ekonomická krize - regionální dopady". Jihočeská univerzita České Budějovice. ke stažení zde

Vávra, J., Fischer, A., Peters, V., Neebe, M., Kriel, A., Lapka, M., Megyesi, B., Cudlínová, E. (2011). Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to low carbon economy. Poster na konferenci Energy and people: Futures, complexity, challenges konané v Oxfordu v září 2011. ke stažení zde

Fischer, A., Peters, V., Vávra, J., Neebe, M., Megyesi, B. (2011). Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries. Global Environmental Change 21 (3), s. 1025-1034. doi:10.1016/j.gloenvcha.2011.04.008

Gotts, N., Kovách, I. (eds.) (2010). Climate change and local governance: Alternative approaches to influencing houeshold energy consumption (A comparative study of five European regions). Edice Studies in Political Science, No. 3. Budapešť. Institut politických studií Maďarské akademie věd. ke stažení zde